1.22 1.22. Перехрещення з другорядною дорогою

Знак № 1.22

Знак 1.22

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.
Фотографії знака 1.22