1.38 1.38. Затори в дорожньому русі

Знак № 1.38

Знак 1.38

Ділянка дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.

Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.


Фотографії знака 1.38